Spieghel Der Schrijfkonste : In den welcken ghesien worden veelderhande Gheschriften met hare Fondementen ende onderrichtinghe Wtghegeven / Door Jan vanden Velde Fransoysche-School-M: binnen vermaerde Coopstadt Rotterdam. Anno 1605. Amsterdam : Jansz, [ca. 1610]