Year1701-1750

jump to filter-options
  • Title page
    Mis sees on I. Önsa Öppetaja Lutterusse Katekismus Lühhikesse Selletussega; II. Keik Ewangeliummid ja Epistlid, ning ka 1. Meie Issanda Jesusse Kristusse Kannataminne, Surm, Üllestousminne ning Taewaminneminne; 2. Jerusalemma Lin̄na Ärrarikminne; III. Üks Laulo-Ramat; ning IV. Üks Palwe-Ramat; Jummala Auuks, ning Eesti-ma Rahwa Öppetusseks walmistud.
    Aastal : [s.n.], 1735