Francke, August Hermann: Doct. August Herrman [!] Franckes Korta Sön- och Högtidsdags-Predikningar, eller så kallade Rese-postilla. Tredje, genomsedda Upplagan. Fahlun, 1849, Tryckt [...]. Falun : Huldbergska Boktryckeriet, 1849
Content
There is no content avaibable here yet.