Francke, August Hermann: Doct. August Herman [!] Franckes Korta Sön= och Högtids=Dags Predikningar Eller så kallade: Rese=Postilla. [Motto.] Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegium. [...]. Stockholm : Fougt, Henrik, 1773
Content