Francke, August Hermann: NICODEMUS: EENE VERHANDELING OVER DE MENSCHENVREES, TER BEVORDERING DER WARE VREEZE GODS, ALLEN CHRISTENEN, BIJZONDER DEN KERK- EN SCHOOL-LEERAREN TOEGEWIJD, [...]. Amsterdam : Hoogkamer, 1844
Content