Francke, August Hermann: Pet Otázek / w nichz Porádek Spasenj Zacatecnjkum w krátickém Obsazenj se vkazuge / nynj podruhé s Predmluwau wydáno. Roku Páne MDCCXXIII. Halle : Gebauer, Johann Justinus?, 1723
Content