Francke, August Hermann: Människans Lefnads=Tid Betraktad och förestäld såsom en Sädes=And, i anledning af Galat. 6: v. 7,8. 1760
Content