Francke, August Hermann: Lära Om Begynnelsen Til et Christeligit Lefwerne/ Nemligen: I. Grundelig Anledning til en sann Christendom. II. Enfaldig Vnderrättelse/ [!] huru man skal [...]. Stockholm : Björkman, Anders, 1723
Content