Francke, August Hermann: Lära om Begynnelsen Till ett Christeligt Lefwerne Innehållande: 1. Grundelig anwisning till en sann Christendom. 2. Enfaldig Underrättelse, huru man skall [...]. Söderhamn : Hamberg, J., 1848
Content