Francke, August Hermann: En kort anviisning til en sand, uforfalsket og apostolisk kundskab om Jesu Christo : hvorudi vises hvorledes den samme efter apostlernes sind og læremaade [...]. Christiansand : S.A. Steen bei O.P. Moe, 1829
Content
There is no content avaibable here yet.