Francke, August Hermann: Professor Franckens Opmuntrings- og Formanungs=Skrivelse til nogle, ham efter Ansigtet, ubekjendte Personer i Stockholm, dateret Halle den 29de Januari [...]. 1828
Content