Titles

jump to filter-options
Search for: Printer / Publisher = Monse, E. M. and Collection = 4. Bibliography of Publications
  • Francke, August Hermann ; Warnak, Jurij Ernst
    In: BIBLIA, to je Zyle Sswjate Pißmo stareho a noweho sakonja, predy wot Dr. Mertyna Luthera do njemstkeje potom wot njekotrych w predyryczi pomenenych evangelskich duchomnych do hornoluziskeje ßerbskeje rycze se wschitkej ßwjernosczu a prózu pschelozena, potom wjazykrócz wot smólkow poredzena po J. G. Kühni, duchomnym w Klutschku, wot J. J. Peczki, duchomneho w Ketlizach ... Pjaty naklad sakskeho bibliskeho towarstwa w Drezdzanach. W Budyschini czischczana pola E. M. Monsy. 1881, S. XVI-XX.
    Bautzen : Monse, E. M., 1881
  • Francke, August Hermann ; Warnak, Jurij Ernst
    In: BIBLIA, to je Zyle Sswjate Pißmo stareho a noweho sakonja, prjedy wot Dr. Marczina Luthera do nemstkeje, potom wot nekotrych w prjedyryczi pomjenjenych evangelskich duchomnych do hornjoluziskeje szerbskeje rycze se wschitkej ßwernosczu a prózu pschelozena, potom wjazykrócz wot smólkow porjedzena po J. G. Kühnje, duchomnym w Klutschu, wot J. J. Pjetschki, duchomneho w Ketlizach ... Schesty naklad sakskeho bibliskeho towarstwa w Drezdzanach. W Budyschinje czischczana pola E. M. Monsy. 1893, S. XVI-XX.
    Bautzen : Monse, E. M., 1893