Levin, Herman: Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686 - 1782. Bidrag till den svenska religionslagstiftningens historia. Stockholm : Andrée, 1896
Content
There is no content avaibable here yet.