Bibliographic Metadata

Title
Z dziejów pietyzmu na Slasku. Oddziatywanie óstrodka hallskiego na óswiate na Slasku.
AuthorMatwijowski, Krystyn
PublishedWroclaw [u.a.], 1984
In:Slaski kwartalnik historyczny Sobótka 39 (1984), S. 539-545
Physical LocationHalle, BFSt: Sonderdruck 2046
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF