Guillaume <de Déguileville>: Dit is dat boeck vanden pelgrim welck boeck nuttich ende profitelick is allen kersten menschen te leren den wech welcken wech men sculdich is te ghaen of te laten, [...]. [Delft] : [Hendrik Eckert], 1498