Luther, Martin: Kazanij welebneho a nobožne ho otecze Martina Luthera Na desatero přikazani božij, kterež lidu obecz nemu zgewnie w Miestie Witëbercze kaazal gest. Praze, [1520]