De Bestieringe van den Zee-man, in tijt van Storm : Ontfouwen in een Predicatie, ter gelegentheyt van een grooten Storm-wint, tot Rotterdam / Door D. Jeremias Burrouges, Engelsch Predicant. Nu verduitscht, ter occasie van den alderschricklixten Stormwint deser dagen. Amsterdam : Lanckom : [Bruyn], 1663