t' Leven des Geloofs : Als wesende 't Bewijs van Onsienlijcke dingen ... / Door Richard Baxter ... ons Nederlanders, uyt 'et Engelsch getrouwelijck vertaelt. Door P. S. Amsterdam : Hendricksz, 1660