Bibliographic Metadata

Normalized Title
Katechismus-Prædikener
Title
August Hermann Franckens S. Th. Pr. Past. Ulr. & Schol. Catechismus=Prædikener, Hvorudi Lutheri liden Catechismi Fem Hoved=Parter, til en grundig Opbyggelse i den sande giørlige Christendom, ere forhandlede; Holdne I frue=Kirke i Halle, i Hertugdommer Magdeburg. Nu af det Tydske i det Danske Sprog oversatte, og til Trykken befordrede. KJØBENHAVN, Trykt udi det Kongel Wäysen=Huses Bogtrykkerie, og paa dets Forlag. Aar. 1734
Standard Title
Katechismuspredigten <dän.>
AuthorFrancke, August Hermann
PublishedKopenhagen : Vajsenhuset (Kopenhagen) ; Kopenhagen : Vajsenhuset (Kopenhagen), 1734
Pagination / Format432, [30] S. ; 8°
LanguageDanish
Physical LocationKopenhagen, KB: Dankse Saml. fjernmagasin 6:1,-150 8°
Oslo, Det teologiske Menighetsfakultet: MF, Mag., 238.41 Fr
Oslo, HumSam-Bibliothek: UHS, Mag313 D 265 Fra
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike 4.0 International License