Francke, August Hermann: Kort och enfaldig, men grundelig anledning til en sann och alfvarsam christendom. Stockholm : Burchardi, Georg Gottlieb, 1704
Content