Francke, August Hermann: En kort Anviisning til en sand, uforfalsket og apostolisk Kundskab om Jesu Christo, Hvorudi vises: Hvorledes den samme efter Apostlernes Sind og Læremaade [...]. Christiansand : Moe, O. P. ; Christiansand : Steen, S. A., 1838
Inhalt
An dieser Stelle stehen noch keine Inhalte zur Verfügung