Francke, August Hermann: Skriftmæssig Anviisning til en ret og Gud behagelig Maade at bede paa. Bergen : Beyer, 1847
Inhalt