Bibliographic Metadata

Normalized Title
Korte og grundige Betragtning over enhver Bogs Hensigt og Øyemerke udi den gandske Hellige Skrift
Title
August Herman [!] Franckens Korte og grundige Betragtning Over Enhver Bogs Hensigt og Øyemerke Udi den gandske Hellige Skrift, Tilforn udgivet paa det Latinske Sprog, men nu dem til tieneste, som gierne og med ret Eftertanke læse Bibelen, udi det Danske oversat, og til Trykken befordret. Selges u=indbunden for 10 Skilling. Kiøbenhavn, Trykt udi det Kongel. Wäysen=Huses Bogtrykkerie, og paa dets Forlag. Aar 1732
AuthorFrancke, August Hermann
PublishedKopenhagen : Vajsenhuset (Kopenhagen) ; Kopenhagen : Vajsenhuset (Kopenhagen), 1732
Pagination / Format256 S. ; 12°
LanguageDanish
Annotation
Die Vorlage dieser Übersetzung konnte bisher nicht ermittelt werden.
Physical LocationKopenhagen, KB: Th. 15463 8°
Kopenhagen, KB: 1,-377 8°
Oslo, HumSam-biblioteket: UHS Mag314 US 8 D 27
Trondheim, Gunnerusbibliothek: GUNNERUS GO Ah8 Kor
Trondheim, Gunnerusbibliothek: GUNNERUS GO Ab8 Fra
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF