Bibliographic Metadata

Normalized Title
Laerdom om et christeligt levnets begyndelse
Title
Lærdom Om Et christeligt Levnets Begyndelse, Som indeholder fire Dele: I. En grundig Anviisning til sand bod og troe paa Gud. 2. En eenfoldig Underviisning, hvorledes man skal læse den hellige Skrift til sin rette opbyggelse. 3. En Underviisning af Skriften til at bede ret og Gud behageligen. 4. En kort Prøve, om man har den sande levende troe til Christum eller ey. Fierde Oplag. KJØBENHAVN, Trykt udi det Kongelige Wäysen=Huses Bogtrykkerie, og paa dets Forlag. Aar 1735
Standard Title
Die Lehre vom Anfang christlichen Lebens ... <dän.>
AuthorFrancke, August Hermann
PublishedKopenhagen : Vajsenhuset (Kopenhagen) ; Kopenhagen : Vajsenhuset (Kopenhagen), 1735
Pagination / Format96 S. ; 12°
LanguageDanish
Annotation
Die Schrift erschien anonym. Ein Digitalisat der Schrift in Form eines PDFs kann über den Onlinekatalog der Königl. Bibliothek in Kopenhagen eingesehen werden.
Physical LocationKopenhagen, KB: Magasin 5,-220 8° 05116
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF