Francke, August Hermann: Swata a bezpecna Cesta Wiry Ewangelitskeho Krest`ana w Wyznawani nèkdy pokazana od Pana Augusta Herm. Franka / Pisma S. Ucitele w Halle/ a predniho Kazatel'e [...]. Halle : Orban, Stephan, 1718