Monsieur
Monsieur le Conseiller
Chrétien Thomas
à
Hall.
per couvert.
 


Abgedruckt in: Christian Thomasius: Briefwechsel. Historisch-kritische Edition. Hg. v. Frank Grunert, Matthias Hambrock und Martin Kühnel. Bd. 1: 1679-1692. Berlin, Boston 2017, S. 332.
Kollationierung: Jürgen Gröschl