Ivarsson, Henrik: Predikans uppgift. En typologisk undersökning med särskild hänsyn till reformatorisk och pietistisk predikan. Lund : Gleerup, 1956
Content