Bibliographic Metadata

Auction-Title
Ei. [P. Yvon] Leere van den H. Doop, ib. [T'Amsterd.] 683
Category in the Auction Catalogue
Libri Peregrini Idiomatis (Bücher in fremden Sprachen) 8°293 [angeb. 1], S. 181
Title
Leere Van Den H. Doop En Desselfs suyvere Bedieninge, Volgens het gevoelen der Gereformeerde en van de werelt afgesonderde Gemeynte, tegenwoordig vergadert te Wiewert in Vrieslant : Met Generale Aenmerkingen over her Boek van D. Koelman tegens deselve geschreven, als ook over de twee Brieven van D. Brakel daer achter aengevoegt / Door Petrus Yvon, Herder. Uyt de Fransche in de Nederduytsche Tale overgeset.
AuthorYvon, Pierre
Named personsKoelman, Jacobus ; Brakel, Willem à ; Veer, Anna de
PublishedAmsterdam : Velde, 1683
Pagination / Format[12] Bl., 267 S., [2] Bl., 16 S. ; 8°
Original Location
Bisher nicht ermittelt.
LanguageDutch
Physical LocationHalle, BFSt: 24 G 9 [1]
Annotation
Nur ein Exemplar nachweisbar
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF
Classification