Francke, August Hermann: Doct. August Herman [!] Franckes Korta Sön= och Högtids=Dags=Predikningar Eller så kallade: Rese=Postilla. Andra Uplagan. [Motto.] Med Kongl Majts Allernådigste [...]. Stockholm : Kongl. Tryckeriet, 1777
Content
There is no content avaibable here yet.