Francke, August Hermann: Nogle merkelige stykker af Hr. August Herman Frankes [!]... i Halle / paa tydk adgivene skrifter / ...paa det korteste uddragen og til trakken befördert [...]. Halle : Waisenhaus, 1717
Content