Bibliographic Metadata

Normalized Title
En evangeliske Christens hellige og sikkere Troens Vey
Title
En evangeliske Christens hellige og sikkere Troens Vey, forestillet som en offentlig Bekjendelse af August Hermann Francke. Nu med Fliid til almindelig Opbyggelse oversat. Tillige med et Stykke af Rambacks [!] Sabbatspligter, og nogle aandelige Sange. Veile, 1833. Trykt paa Jens Andersens, privilegeret Rokkedreiers, Bekostning, boende i Veile Amt, Bjerre Herred, Raarup Sogn, Glattrup Mark, og nu til Trykken befordret af Kjærlighed til Gud og Næsten, især til dem, som elsker den Herre Jesum i Sandhed
Standard Title
Der heilige und sichere Glaubensweg eines evangelischen Christen <dän.>
AuthorFrancke, August Hermann
PublishedVeile : Andersen, Jens, 1833
Pagination / Format16 S. ; 8°
LanguageDanish
Annotation
Titelaufnahme nach Digitalisat der Königl. Bibliothek in Kopenhagen. Ein Digitalisat in Form eines PDFs kann über den Onlinekatalog der Königl. Bibliothek in Kopenhagen eingesehen werden.
Physical LocationKopenhagen, KB: Closed stack 5,-74 8° 02042
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF