Bibliographic Metadata

Normalized Title
Haand-Postill, eller korte Prædikener paa Søndage og Hell. Dage
Title
August Hermann Franckens, S. Theol. Prof. & Past. til S. Ulrich i Halle, og Gymnasii Scholarchæ, Haand=Postill, Eller Korte Prædikener Paa Søndage og Hell: Dage, Hvorudi Fornemmelig gives fornøden Opvækkelse og Anviisning til den sande, levende, kraftige, og i gode frugter sig bevisende Troe; Med Fortale og Register forsynede. Nu af det Tydske i det Danske Sprog oversatte, til Trykken befordrede. Med Et Tilleg over de i Dannemarck brugelige Texter, som af Auctore ey vare forklarede. KJØBENHAVN, Trykt udi det Kongel. Wäysen=Huses Bogtrykkerie, og paa dets Forlag. Aar 1735.
Standard Title
Kurze Sonn- und Festtagspredigten <dän.>
AuthorFrancke, August Hermann
PublishedKopenhagen : Vajsenhuset (Kopenhagen) ; Kopenhagen : Vajsenhuset (Kopenhagen), 1735
Pagination / Format
Annotation
Teil 1: Den Første Deel af Prædikener paa Søndage og Hellige Dage, Fra Advent til første Søndag efter Paaske; Teil 2: Den Anden Deel af Prædikener Paa Søndage og Hellige Dage, Fra Første Søndag efter Paaske indtil den 24. Søndag efter Trinitatis. Titelaufnahme nach Titelblattkopie des ehem. Exemplars der ULB Halle. Weitere Angaben nach Bibliotheca Danica und GVK.
LanguageDanish
Physical LocationKopenhagen, KB: Magasin Th. bis 22348 8°
Magasin 6:1,-150 8°
Kopenhagen, KB: Magasin 6:1,-150 8°
Kopenhagen, KB: Bibliotek for Kirkehistorie V f 4 Fra
Kopenhagen, KB: Det Teologiske Fakultetsbibliotek
Atlanta, Pitts Theology Library: Special Collections--Overflow (Book) 1735 FRAN
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike 4.0 International License