Titelaufnahme

Titel in Ansetzungsform
Morgen- og Aftenbøn tilligemed en aandelig sang, samt gudfrygtigheds øvelse
Titel in Vorlageform
Aug. Herman [!] Franckens Morgen= og Aftenbøn tilligemed en aandelig Sang, samt Gudfrygtigheds Øvelse, Det er: En kort og tydelig Underviisning Om den Orden, i hvilken et Menniske, som ved GUds Aand formedrift hans Ord er bleven overbeviist om sin fordømmelige Tilstand, kand i en retskaffen Poenitenße og Troe vende sig til Gud; fortfare med sin Omvendelse i daglig Fornyelse; og altsaa fortsette og salig beslutte sit Christendoms Løb i en sand Gudeligheds hellig og bestandig Øvelse. Af det Tydske paa Dansk oversat. Weile 1830. Trykt paa Jens Andersen, privilegeret Rokkedreiers Bekostning, boende i Weile Amt, Bierre Herred, Raarup Sogn, Glattrup Mark, og nu til Trykken befordret af Kjærlighed til Gud og Næsten, især til dem, som elske den Herre Jesum i Sandhed
VerfasserFrancke, August Hermann
ErschienenVeile : Andersen, Jens, 1830
Umfang / Format36 S. ; 8°
SpracheDänisch
Anmerkung
Die Schrift kann als Digitalisat in Form eines PDFs über den Onlinekatalog der Königl. Bibliothek in Kopenhagen eingesehen werden.Die Vorlage dieser Übersetzung konnte bisher nicht ermittelt werden.
BestandsnachweiseKopenhagen, KB: Magasin 4,-111 8° 01094
Links
Archiv METS (OAI-PMH)
IIIF