Bibliographic Metadata

Normalized Title
Morgen- og Aftenbøn tilligemed en aandelig sang, samt gudfrygtigheds øvelse
Title
Aug. Herman [!] Franckens Morgen= og Aftenbøn tilligemed en aandelig Sang, samt Gudfrygtigheds Øvelse, Det er: En kort og tydelig Underviisning Om den Orden, i hvilken et Menniske, som ved GUds Aand formedrift hans Ord er bleven overbeviist om sin fordømmelige Tilstand, kand i en retskaffen Poenitenße og Troe vende sig til Gud; fortfare med sin Omvendelse i daglig Fornyelse; og altsaa fortsette og salig beslutte sit Christendoms Løb i en sand Gudeligheds hellig og bestandig Øvelse. Af det Tydske paa Dansk oversat. Weile 1830. Trykt paa Jens Andersen, privilegeret Rokkedreiers Bekostning, boende i Weile Amt, Bierre Herred, Raarup Sogn, Glattrup Mark, og nu til Trykken befordret af Kjærlighed til Gud og Næsten, især til dem, som elske den Herre Jesum i Sandhed
AuthorFrancke, August Hermann
PublishedVeile : Andersen, Jens, 1830
Pagination / Format36 S. ; 8°
LanguageDanish
Annotation
Die Schrift kann als Digitalisat in Form eines PDFs über den Onlinekatalog der Königl. Bibliothek in Kopenhagen eingesehen werden.Die Vorlage dieser Übersetzung konnte bisher nicht ermittelt werden.
Physical LocationKopenhagen, KB: Magasin 4,-111 8° 01094
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF