Titelaufnahme

Titel in Ansetzungsform
Morgen- og Aftenbøn tilligemed en aandelig sang, samt gudfrygtigheds øvelse
Titel in Vorlageform
Aug. Herman [!] Franckens Morgen= og Aftenbøn tilligemed en aandelig Sang, samt Gudfrygtigheds Øvelse, Det er: En kort og tydelig Underviisning Om den Orden, i hvilken et Menniske, som ved GUds Aand formedelst hans Ord er bleven overbeviist om sin fordømmelige Tilstand, kand i en retskaffen Poenitenße og Tro vende sig til Gud; fortfare med sin Omvendelse i daglig Fornvelse; og altsaa fortsette og salig beslutte sin Christendoms Løb i en sand Gudeligheds hellig og bestandig Øvelse. Af det Tydske paa Dansk oversat. Fjerde Oplag. Veile 1845. Trykt paa Jens Andersens, privilegeret Rokkedreiers Bekostning, boende i Veile Amt, Bjerre Herred, Raarup Sogn, Glattrup Mark, og nu til Trykken befordret af Kjærlighed til Gud og Næsten, især til dem, som elske den Herre Jesum i Sandhed
VerfasserFrancke, August Hermann
ErschienenVeile : Andersen, Jens, 1845
Ausgabe
[4. Aufl.]
Umfang / Format36 S. ; 8°
SpracheDänisch
Anmerkung
Die Schrift kann als Digitalisat in Form eines PDFs über den Onlinekatalog der Königl. Bibliothek in Kopenhagen eingesehen werden. Die Vorlage dieser Übersetzung konnte bisher nicht ermittelt werden.
BestandsnachweiseKopenhagen, KB: Magasin 4,-11 8° 01092
Links
Archiv METS (OAI-PMH)
IIIF