Bibliographic Metadata

Normalized Title
Lära om begynnelsen till ett kristligt liv
Title
Lähra om begynnelsen till ett christeligit lefwerne, nembligen: I. Grundelig anledning till sann boot och troo på Gud. II. Enfaldig underrättelse, huru man skall läsa den heliga skrift till sin sanna upbyggelse. III. Anwisning, huru : man retteligen, effter skriftenes innehåld och Gudz wählbehag skall bedia. IV. Bepröfwande, om man hafwer den sanna lefwande troon på Christum, eller intet. Utur tyska språket öfwersatt. Alla Gud älskande siälar, som de tyska bökerna : antingen ey hafwa, eller ey wäl förstå kunna, till tienst, tröst och handledning på salighetenes wäg
Standard Title
Die Lehre vom Anfang christlichen Lebens ... <schwed.>
AuthorFrancke, August Hermann
TranslatorCederhielm, Josias
PublishedReval : Köhler, Johann, 1718
Pagination / Format154 S. ; 12°
LanguageSwedish
Annotation
Anonym erschienen. Titelaufnahme nach Onlinekatalog der Köngl. Bibliothek in Stockholm.
Physical LocationUppsala, UB: Sv. Teol. Saml.-bd 28:707
Skokloster, Schlossbibliothek: [Sign. nicht ermittelbar]
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF