Bibliographic Metadata

Normalized Title
Sände-bref till några kristliga vänner, var uti författas innehållet av ett samtal som tillförande med dem skedda om Christus för oss...
Title
Sände=Bref Til några Christeliga Wänner, Hwar uti Författas Innehållet af et Samtal, som tilförende med them skedt Om Christus För oß; Och i synnerhet Hwad thet är och hafwer at betyda, at wi med Christo äre döde, begrafne och lefwande giorde, samt upståndne och i thet Himmelska Wäsendet uti honom försatte. Phil. 3:8. Jag räknar det alt för skada emot then öfwerswinneliga mins HErras Christi JEsu kundskap. STOCKHOLM, Tryckt hos BENJ. GOTL. [!] SCHNEIDER. Åhr 1727
Standard Title
Sendschreiben an einige christliche Freunde... <schwed.>
AuthorFrancke, August Hermann
PublishedStockholm : Schneider, Benjamin Gottlieb, 1727
Pagination / Format56 S. ; 8°
LanguageSwedish
Annotation
Anonym erschienen.Verfasser sowie Umfangs- und Formatangabe ermittelt im Onlinekatalog der Königl. Bibliothek in Stockholm.
Physical LocationStockholm, KB: 1700-1829 Qa Br.
Linköping, Stadtbibliothek, Stiftsbiblioteket (52790)
Lund, UB: ÄLDRE SAMLINGEN Sv Teol Uppbygg Br
Helsinki, UB: Hc K4 Suljettu kokoelma Vanhat kirjat TAULER (Yhteensid.)
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF