Bibliographic Metadata

Normalized Title
Välgrundade tankar om bibel-läsande. Eller: Korta undervisningar hur man med stor nyttighet och mycket välsignelse må läsa den heliga skriften: författade på tyska språket av doct. Hermann August Francke, såsom ett företal till den heliga bibeln; men nu på svenska översatte.
Title
Wälgrundade tankar om bibel-läsande. Eller: Kortta underwisningar, huru man med stor nytta och mycken wällsignelse må läsa then heliga skrift: författade på tyska språket af doct. Herman [!] August Francke, såsom et företal til then heliga : bibel; men nu på swenska öfwersatte. Tredje gangen uplagde. Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman, 1781.
Standard Title
Kurzer Unterricht, wie man die Heilige Schrift zu seiner wahren Erbauung lesen solle <schwed.>
AuthorFrancke, August Hermann
PublishedUppsala : Edman, Johan, 1781
Edition
3. Aufl.
Pagination / Format16 S. ; 8°
LanguageSwedish
Annotation
Titelaufnahme nach Onlinekatalog der Königl. Bibliothek in Stockholm.
Physical LocationÖstersund, Zetterströmska Bibliothek: Gamla samlingen
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF