Bibliographic Metadata

Normalized Title
Välgrundade tankar om bibel-läsande. Eller: Korta undervisningar hur man med stor nyttighet och mycket välsignelse må läsa den heliga skriften
Title
Wälgrundade Tankar Om Bibel=Läsande. Eller: Korta Underwisningar, huru man med stor Nytto och mycken wälsignelse må läsa Then Helga Skrift: Författade på Tyska språket af Doct. Herman [!] August Francke, såsom et Företal til then Helga Bibel; Men nu på Swenska öfwersatte. Andra gången Uplagde. NORRKÖPING, Tryckte hos JOHAN EDMAN, på egen bekostnad. År 1761
Standard Title
Kurzer Unterricht, wie man die Heilige Schrift zu seiner wahren Erbauung lesen solle <schwed.>
AuthorFrancke, August Hermann
PublishedNorrköping : Edman, Johan, 1761
Edition
2. Aufl.
Pagination / Format32 S. ; 8°
LanguageSwedish
Annotation
Umfangs- und Formatangabe nach Onlinekatalog der Königl. Bibliothek in Stockholm.
Physical LocationStockholm, KB: 1700-1829 73 Ca Br.
Lund, UB: ÄLDRE SAMLINGEN Sv Teol Uppbygg Br
Östersund, Zetterströmska Bibliothek: Gamla samlingen [2 Ex.]
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF