Bibliographic Metadata

Normalized Title
Siaelens høye vaerdighed
Title
Sielens Høye Værdighed, Forestillet For Menigheden til Glaucha hos Halle, i en Bod=Prædiken Over Den Evangeliske Text Marc. 8 Cap. 36 v. Hvad gavner det et menniske, om hand vinder den ganske Verden, og tager skade paa sin siel? Af August Herman [!] Francke. Nu i det danske Tungemaal oversat. Veile, 1846. Trykt paa Jens Andersens, privilegeret Rokkedreiers Bekostning, boende i Veile Amt, Bierre Herred, Raarup Sogn, Glattrup Mark, og nu til Trykken befordret af Kjærlighed til Gud og Næsten, især til dem, som elske den Herre Jesum i Sandhed
Standard Title
Der hohe Wert der Seelen <dän.>
AuthorFrancke, August Hermann
PublishedVeile : Andersen, Jens, 1846
Pagination / Format32 S.
LanguageDanish
Annotation
Titelaufnahme nach Digitalisat der Königl. Bibliothek in Kopenhagen. Ein Digitalisat in Form eines PDFs kann über den Onlinekatalog der Königl. Bibliothek in Kopenhagen eingesehen werden.
Physical LocationKopenhagen, KB: Magasin 6:1,-150 8° 01367
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF