Bibliographic Metadata

Title
En blick på den pietistiska väckelsen i södra Finland på 1700-talet.
AuthorRuuth, Martti J.
PublishedHelsinki, 1938
In:Teologinen aikakauskirja 43 (1938), S. 347-359
Physical LocationMünchen, BSB: Th.u. 469 c
Tübingen, UB: ZA 4676
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF