Bibliographic Metadata

In:
Kyrkohistorisk Årsskrift 13 (1912), S. 163-172
Title
"En swensk gudfruchtig fångas hiertröriga bref, skif wit utur Siberien" och något om fångarnas öfversättningsarbete.
AuthorBring, Samuel E.
PublishedUppsala, 1912
Physical LocationHalle, ULB: Ik 5600
Berlin, SBB-PK, UdL: Ub 5866
1-...
Göttingen, SUB: 8 H E UN 378/50
Links
Archive METS (OAI-PMH)
IIIF IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike 4.0 International License